†Matěj Strnad

 

Rodiště     Bydliště

ID

645

 
   

Podařilo se mi objevit pouze záznam o sňatku s Máří Magdalenou Tučkovou. Kromě Veroniky se jim narodilo ještě dalších sedm dětí:

 • 7.2.1708 byl pokřtěn Václav
 • 23.10.1709 byla pokřtěna  Kateřina
 • 10.1.1712 byla pokřtěna Anna
 • 17.2.1714 byla pokřtěna Magdalena
 • 26.10.1715 byla pokřtěna Veronika (ale ta zřejmě zemřela záhy po narození, nebo jde o chybný zápis, protože její sourozenci Magdalena a Jakub byly pokřtěni v termínech, které vylučují narození Veroniky.
 • 28.4. 1715 byl pokřtěn Jakub
 • 23.9.1717 byla pokřtěna Mařena
 • 2.6.1720 byla pokřtěna Veronika

Při pátrání po narození  Matěje jsem objevil tyto záznamy se jménem Strnad:

 • 9.2.1679 pokřtěna Rozina dcera Bartoloměje Strnada z Tejčka a Mařeny
 • 19.3.1686 pokřtěna Kateřina dcera Bartoloměje Strnada z Tejčka a Mařeny manželky jeho
 • 8.8.1688 pokřtěn Vavřinec; otec Bartoloměj Strnad; matka Marza

Pravděpodobně se jedná o  sourozence Matěje. Je li tomu tak, potom i Matějovi rodiče jsou  Bartoloměj Strnad a jeho žena Mařena. Ale nedá se to prokázat.

Všechny snímky zápisů naleznete na stránce Týček