†Jan Peršák

 

Rodiště     Bydliště

ID

577

 
   
Jediná odhalená stopa po Janu Peršákovi je zápis o sňatku jeho dcery Zuzany, kde je jeho jméno uvedeno. Více se zatím nepodařilo nalézt. Jen v Berní rule Kokořínsko I str.318 je  uváděn Peršákovský, pustý grunt v sousedním Pohoří.