Jan Pešek

 

Rodiště     Bydliště

ID

533

 
   

Nepodařilo se dohledat záznam o narození, ani záznam o sňatku. Narodil se asi v Bystřici u Benešova, kde také zemřel.

Datum narození je odvozeno od data úmrtí a věku: 1742-68= 1674

 

   
 

 

 
   

 

 
   
 

1244