Kateřina Kafková rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

474

 
   
Jediná stopa po Kateřině Kafkové jsou záznamy o narození dcer Anny a Kateřiny. Více se mi nepodařilo zjistit. Zcela jistě žila v Zaříčanech, tam se jí narodily obě dcery, ale jestli žila ještě v Lipovci, tam se Kateřina vdávala, jsem nezjistil.