Matěj Hlušička

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

459

 
   
Rok narození je vypočten z data úmrtí a věku zesnulého 1746-45=1701. V matrice však záznam nebyl nalezen. Nebyl nalezen ani záznam o sňatku. Pokud nebude nalezen, nelze v pátrání pokračovat.