Ludmila Vojtěchová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

448

 
   
Nebyl objeven záznam o sňatku. Proto nelze dohledat původ Ludmily, ani datum narození - křtu.  
Krom Tomáše, porodila Karlovi ještě tyto potomky: *20.9.1716 byla pokřtěna Kateřina;  *9.11.1722 byl pokřtěn Martin; *2.2.1725 byla pokřtěna Anna; *13.4.1727 byla pokřtěna Mářa; *7.7.1733 byl pokřtěn Václav; *18.3. 1736 byl pokřtěn Martin.