Anna Nekvapilová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

446

 
   
Více se o Anně nepodařilo zjistit. Poprvé se její jméno objevilo v záznamu o narození dcery. Byla pochována v zaniklých Lepějovicích, ze kterých se zachoval jen kostel Archanděla Michaela, u kterého se dochoval i původní hřbitov.