Kateřina Vacková rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

420

 
   
Více se o Kateřině nepodařilo zjistit. Její jméno je zaznamenáno v zápisu o narození syna Matěje