Matěj Koláček

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

397

 
   
Matěj Koláček byl druhým manželem Kateřiny rozené Moravcové. Shodou okolností její první manžel byl rovněž náš předek Jiří Mrkvička. Proto nemá manželka ID 398, vznikla tak ztráta předku jak je patrné z  tohoto schéma. Bohužel se nepodařilo objevit záznam o narození v matrikách farnosti Zbyslav. Není známo ani jeho povolání.