Alžběta Cvinkalová rozená Schrajberová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

394

 
   
Nepodařilo se dohledat záznam o narození Alžběty v matrikách farnosti Turkovice ani Zbyslav. Přibližný rok narození je odvozen od data úmrtí a věku zesnulé 1785-63=1722. Pravděpodobně se narodila v Bukovině, odkud pocházel její otec.