Václav Mareš

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

389

 
   
Bohužel se nepodařilo jednoznačně určit rodiče Václava, jak plyne ze záznamů o narození, protože na záznamu o Václavově sňatku není uveden jeho otec. Nelze tedy říci, že rodiči Václava byli Václav Mareš a Eva nebo Jakub Mareš a Kateřina.  
Václav býval šafářem. Podle záznamu o narození dcery Anny byl nejprve šafářem v Turkovicích a později na Novém Dvoře. Takto je zapsáno v záznamu o sňatku dcery Anny. Podle záznamu o úmrtí manželky byl opět šafářem v Turkovicích.