Jan Vítek

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

383

 
   
Jan měl ještě tyto potomky:  Václav *7.1.1725 v Turkovicích, Matěj *20.1.1726 v Turkovicích, další sourozenci se narodili v Bukovině: Václav * 3.2.1729. Protože †14.4.1746 zemřela Janova první žena Veronika, oženil se  znovu s Marií Ondráčkovou z Hošťalovic a měl s ní ještě tato dítka: Josef *19.7.1747 (zemřel  †18.11.1747). Jan  ale krátce po smrti Josefa, někdy v intervalu od po 18.11.1747 až  červenec 1748 zemřel. Bohužel nebyl nalezen záznam o jeho úmrtí . Posledním potomkem byl Jan, který se narodil již jako pohrobek *4.4.1749. Je to patrné ze záznamu o narození, kde je matka uvedena jako vdova, stejně jako na záznamu o jeho úmrtí. Zemřel krátce po narození †4.8.1749. Všechny dokumenty jsou na stránkách obcích Turkovice a Bukovina.  
Velmi důležité je zjištění, že jeho potomci Anna, Václav a Jiří jsou našimi předky. Anna a Jiří jsou předci mého dědy Jaroslava Vítka. Jiří je navíc předek i mé babičky Marie Vítkové rozené Vojtěchové a Václav  je rovněž její předek. Nemohli o tom samozřejmě vědět, protože se jedná o rozdíl šesti generací. Je to celé značně komplikované, proto je vše zpracováno na přehledovém diagramu.