Jakub Anděl

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

373

 
   
Prvotní záznam o Jakubovi je zápis o sňatku dcery Anny. Rok narození Jakuba je odvozen od data úmrtí a jeho věku: 1756-80 = 1676
Nepodařilo se dohledat záznam o narození, ale ze záznamů o potomcích Karla Anděla - jeho otce - lze usuzovat, že jeho matka byla Anna, ale nelze to jednoznačně prokázat.
Asi se narodil ve Skořicích, kde byl jeho otec ševcem a krčmářem. Z některých záznamů o narození jeho potomků je patrné, že býval uhlířem. Poprvé se oženil s Ludmilou , ale ta není náš předek . Po její smrti 13.2.1730 se Jakub oženil podruhé s Alžbětou Čadovou, naším předkem.
S Ludmilou měl Jakub tyto potomky:
Jana * 1723 - †19.1. 1725
Karla * 1725 - † 28.5.1726
Adama *25.4. 1727 -†9.3.1728
Jana *4.5. 1729 - †25.6.1730

S Alžbětou měli tyto děti:
Antonína *3.6.1731 - †15.6.1831
Annu *10.9.1732 - náš předek
Barboru *6.4.1734
Františka *20.1.1736
Ludmilu *27.12.1737
Máří Magdalenu *31.10.1739
Jana *28.7.1745
 
   

 

Dne 9.10.1718 byli oddáni Jakub, vlastní syn po nebožtíkovi Karlovi Andělovi, s poctivou pannou Lidmillou, vlastní dcerou Matěje Fraury? Oba poddaní panství Mirošovskému. Jedná se o první sňatek Jakuba Anděla.

 
 

†13.2.1730 zemřela v Příkosicích  Lidmila Andělová ve věku 29 let.