Kateřina Vrátná rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

370

 
   
Podařilo se nalézt pouze záznam o úmrtí, ze kterého lze odvodit rok jejího narození 1752-63= 1689. Protože nebyl nalezen záznam o sňatku, zřejmě pocházela z jiné farnosti než Mirošovské.