Eva Sýkorová rozená Lišková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

368

 
   
Na záznamu o úmrtí je uveden nesprávný věk 60 let. Ve skutečnosti se Eva dožila 1761-1694=67 let.