Jan Sýkora

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

367

 
   
Jan byl uhlířem. Je to patrné ze záznamu o úmrtí jeho ženy Evy, kde je uveden jako carbonarius.
Nenalezl jsem záznam o narození v intervalu 1676-1685. Datum narození je odvozeno od data úmrtí a věku zesnulého 1753-70 = 1683