Anna Wiltová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

362

 
   
Nepodařilo se dohledat v Mirošovských matrikách záznam o sňatku. Pokud není záznam v matrikách okolních farností, nelze zjitit ani rodné příjmení Anny, ani její rodiče.
Podařilo se dohledat jen záznam o úmrtí Anny. Rok narození je odvozen od dožitého věku 60let