† Marie Magdalena Zimová rozená Vašáková

 

Rodiště     Bydliště

ID

36

 
   
Prvotní doklad o Magdaléně je výpis z matrik jejích vnuků Václava a Antonína .

Nepodařilo se mi dohledat záznam o narození Marie či Magdaleny Vašákové z Bukovan v období let 1784 - 1800. Ze záznamu o sňatku, kde je uváděna jako Marie, je zřejmé, že její otec Matěj byl krejčí.

V záznamu o narození syna Jana je uváděna jako dcera Václava Vašáka, krejčího. To bude asi omyl zapisovatele, protože jsem sice nalezl v Bukovanech Václava, ale nebyl krejčím ale sedlákem.
 

 
   

 

 
   
 

350