†František Zima

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

35

 
   
Záznam o úmrtí se nepodařilo v matrikách objevit.

František měl tyto sourozence:*4.2.1787 byl pokřtěn Josef ; *13.5.1792 byl pokřtěn Martin; *15.3.1794 byla pokřtěna Veronika; *?.1.1797 byla pokřtěna Anna; *19.??.1798  byla pokřtěna Barbora; *22.6.1800 byla pokřtěna Dorota; *27.3.1802 byla pokřtěna Marie; *21.11.1804 byla pokřtěna Rozalie; *27.1.1809 byla pokřtěna Rozalie.

Dále byli zjištěni tito další  Františkovi potomci: *11.11. 1815 byla pokřtěna Kateřina; *10. 1. 1818 byl pokřtěn Jan.

Všechny záznamy a další podrobnosti naleznete na stránce Skalska.

 
   
 
   

 

   
 

349