†Jan Vonasek   

 

Rodiště     Bydliště

ID

345

 
   
Jan Vonasek byl sedlákem, jak je uvedeno v záznamu o sňatku dcery Kateřiny. Nepodařilo se mi objevit záznam o úmrtí v matrikách Dravoňův Újezd. Nalezl jsem ale  záznamy o janových sourozencích:  
*20.6.1741 pokřtěn jest  Jakub; *1.9.1739 Pokřtěna jest Kateřina; *31.7.1735 Pokřtěna jest Anna. Všechny záznamy naleznete na stránce Terešova.