†Řehoř Holub   

 

Rodiště     Bydliště

ID

343

 
   
Bohužel se mi nepodařilo objevit záznam o narození ani úmrtí Řehoře Holuba. Poprvé se o Řehořovi dovídáme na záznamu o narození syna Václava. Zde je však uveden jako Jiří (Georgii Holub) zapisovatel se asi spletl měl napsat Gregorii. Na záznamu o sňatku syna Václava je uveden již jako Řehoř. A tam se také dozvídáme, že byl sedlákem. Kateřina, náš předek, byla jeho druhou ženou, na záznamu o sňatku je uváděn jako vdovec: