† Jan Nový

 

Rodiště     Bydliště

ID

335

 
   

Jan Nový se musel narodit asi 18 let před narozením jeho syna Adama tedy 1739-18= 1721. Bohužel jsem žádný odpovídající záznam nenalezl.

Pokoušel jsem se dohledat sňatek , ale v matrice Praskolesy 01 se před rokem 1728 - to se dne 14.4.1728 narodila dcera Anna záznam o sňatku se nevyskytuje.

Hledal jsem záznam o úmrtí a nalezl jsem  níže uvedené zápisy:

 
 
 

Chlustina 18.4.1758 zemřel Jan Nový stár 38 let. To znamená, že se narodil roku 1758-38= 1720. To ale nemůže býtnaš předek, protože v době narození prvorozené Anny (14.4.1728) by mu bylo pouhých 8 let.

 

 

Chlustina 8.1. 1763 zemřel Jan Nový stár 80 let. Narodil se tedy asi v roce 1763-80= 1683. Uvažme však, že v době narození Adama by mu bylo 1739 - 1683= 56 let. Je to sice možné, ale v té době nepravděpodobné. Ale jestli byl otcem Adama, tak ať mi promine mou troufalost.