†František Voříšek

 

Rodiště     Bydliště

ID

33

   

 

 

 

František byl chalupníkem v Tismi č10 . Zemřel po roce 1830 ale před rokem 1861 zřejmě v Tismi.

Záznam o úmrtí jsem  hledal bezúspěšně v benešovských matrikách:

Benešov 22 matrika zemřelých (1789-1838) 

Benešov 25 matrika zemřelých (1838-1852)

Benešov 48 matrika zemřelých  (1853 - 1873)

 
 
 

 
   

 
 
   
 

326