Jan Port

 

Rodiště     Bydliště

ID

329

 
   
   
V záznamu o narození dcery Magdaleny je uveden jako baráčník, jinak jako podruh.
Předpokládané datum narození jsem odvodil od data narození jeho prvního dítka: 1725-16=1709
Předpokládaný rok úmrtí je odvozen ze záznamu o sňatku dcery Magdaleny ∞ 31.5.1773, kde je uváděn jako zesnulý. Musel tedy zemřít počátkem roku 1773 nebo před tímto rokem.
Nepodařilo se nalézt zápis o narození ani úmrtí.
S první ženou Veronikou měl Jan tyto potomky:
Josef *7.3.1725
Ludmila *14.8.1729 - †7.7.1732 
Dorota *26.6.1732 - †25.7.1732
   
14.7.1732 zesnula Veronika, první Janova žena.
   
9.11.1732 se oženil podruhé s Barborou Hennebachovou, naším předkem, se kterou měl tyto potomky:
Kateřina *31.3.1734
Václav *2.4.1736
Josef *1.10.1737
 asi Václav *30.8.1739  zřejmě omylem je uvedena matka Kateřina
Magdalenna *10.7. 1741  náš předek
Vojtěch *10.4.1744
 

 

 

V zápisech o narození se vyskytuje ještě jméno Jan Port v roce 1757 a dále před tímto rokem Jedná se o jmenovce, předka paní Ireny Čapkové - viz stránka Podmokly. Není ale vyloučeno, že oba Janové pocházejí z jednoho předka.