†Veronika Hříbalová rozená Strnadová

 

Rodiště     Bydliště

ID

322

 
   
Manželům Strnadovým se narodily dvě Veroniky, první v roce 1715, u které předpokládám, že záhy zemřela nebo se jedná o chybný zápis, jak uvádím dále. Bohužel to nelze ověřit, protože matrika zemřelých není k dispozici. Druhá se narodila 2.6.1720 a zde předpokládám, že je to Veronika—náš předek. Odpovídá tomu přibližně i věk udaný v záznamu o úmrtí: 1772-50=1722, tedy rozdíl dvou let. Navíc 17.2.1714 byla pokřtěna dcera Magdalena a první dcera Veronika byla pokřtěna 26.10.1715 a 28.4. 1715 byl pokřtěn Jakub. Pokud se křty odehrávaly, jak bylo zvykem, v den narození nebo v nejbližších dnech potom je vyloučeno aby se v tomto období  první Veronika narodila. Proto se domnívám že je to chybný zápis.

Záznamy o narození Veroničiných sourozenců jsou na stránce Týček