†Havel Hříbal

 

Rodiště     Bydliště

ID

321

 
   

Jediný záznam, který  jsem objevil, je záznam o sňatku Halva s Veronikou.

Poprvé se jeho jméno objevuje v záznamu o sňatku dcery a to v latinské podobě Gallus. Tam je také uvedeno i jeho povolání casarius-sedlák .

To, že Havel zemřel po roce 1772 usuzuji, že v záznamu o úmrtí jeho ženy není Veronika uváděna jako vdova.

Na stránce Týčka jsem umístil všechny záznamy týkající se rodu Hříbalů. V předpokládané době jeho narození  jsou v záznamech uváděny tito rodiče:

  • Martin Hříbal a Dorota

  • Jan Hříbal a Kateřina

  • Jan Hříbal a Mařena

  • Matěj Hříbal a Mařena

  • Ondřej Hříbal a Kateřina

Některá z těchto dvojic jsou Havlovi rodiče, ale která,  nelze zatím určit