†Jiří Kočna   

 

Rodiště     Bydliště

ID

2769

 
Přibližné  datum narození je odvozeno od přibližného data narození dcery Anny  1681-16=1665. Byl objeven záznam o narození mladší dcery Doroty *21.1. 1690, kde je jako matka uvedena Anna. Byla manželkou Jiřího Kočny, ale není prokázáno, že byla matkou Anny, našeho předka i když je to velmi pravděpodobné.