Františka Koberová rozená Mráčková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

26

 
   
Františka byla dcera obuvnického mistra Matěje Mráčka z Holotína č. 9 Záznam o úmrti nebyl nalezen v turkovické matrice Z 1785-1875  sign.4440. Pokud zemřela po roce 1876 je zápis pravděpodobně v matrice Turkovice K VIII, která je uložena na matričním úřadu městyse Choltice Pardubická 78 533 61 Choltice  
Františka měla pět sourozenců: Barbora *30.11.1824; Anna *30.11.1826; Marie *24.9.1830; Kateřina *15.3.1833; Barbora *16.5.1837.