†Martin Tuček   

 

Rodiště     Bydliště

ID

2587

 
   
Poprvé jsem objevil jeho jméno na záznamu o sňatku jeho syna Ondřeje: ....Ondřej syn Martina Tučka..... Hledal jsem neúspěšně záznam o narození v matrice Drahoňův Újezd 01 v období 1631 -1633. Matrika staršího období neexistuje.Nenalezl jsem ani záznam o úmrtí. Pravděpodobně se narodil v Týčku, kde také asi zemřel