Anna Vítková rozená Martincová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

96

 
   
Anna byla nemanželská dcera Barbory, proto jejího otce a předky ze strany otce není možné vypátrat.
Evangelické vyznání převzala po své matce a dědu Václavovi. Toto je patrné z výpisu o narození syna Josefa .
Pochována asi v Hošťalovicích, kde se přestalo pohřbívat v období let 1845 - březen 1877. Zemřela li v tomto období, je pochována v Turkovicích.
Záznam o úmrtí nebyl v katolických matrikách po roce 1857 nalezen. Nebyl nalezen ani v evangelických matrikách  Semtěše (SOA Praha) Pokud zemřela po roce 1875 je možné, že je záznam v  matrice na matričním úřadu městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice: