Marie Suchá rozená Růžičková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

238

 
   
Marie měla s Kašparem ještě jednu dceru Marii * 13.12.1808 se narodila a 15.12. byla pokřtěna.  
Protože se nepodařilo nalézt záznam o sňatku v Turkovické matrice, lze předpokládat, že pocházela z jiné farnosti. Přibližný rok narození je určen z data úmrtí a dosaženého věku: 1811-35= 1776.