Matěj Hlušička

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

229

 
   
Nejprve se podařilo nalézt záznam o úmrtí a z data úmrtí a věku zesnulého bylo zjištěno přibližné datum narození  1813-72 = 1741. V té době se narodil v Závratci jediný Matěj Hlušička (*14.3.1740), u kterého můžeme téměř s jistotou tvrdit, že je to náš předek. Bylo bezvýsledně pátráno po sňatku s Kateřinou, se kterou měl ještě tyto potomky:*28.3.1781 byl pokřtěn Václav; *6.12.1784 byla pokřtěna Kateřina. Záznamy jsou na stránce Závratec.