Anna Novotná rozená Vojtěchová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

228

 
   
Anna měla ještě tyto sourozence *23.1.1757 byla pokřtěna Magdalena; *2.5.1763 byla pokřtěna Kateřina;  *27.5.1764 byl pokřtěn Jan; *27.7.1766 byl pokřtěn Jakub; *6.6.1769 byl pokřtěn Jan; *14.3.1772 byl pokřtěn Josef, rovněž náš předek *3.2.1774 byl pokřtěn Jiří; *25.12.1778 byla pokřtěna Barbora. Všechny záznamy viz stránka Skoranov.  
Bylo neúspěšně pátráno po záznamu o úmrtí.  
Byl objeven ještě jeden potomek: *19.11.1785 byl pokřtěn Jan. Záznam viz stránka Závratec