Marie Magdalena Hrdá rozená Nekvapilová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

222

 
   
Ačkoliv v zánamu o narození je křtěna jako Magdalena, v záznamu o narození dcery je uvedena jako Marie Magdalena.