Magdalena Marešová rozená Koláčková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

198

 
   
Vzhledem k tomu, že její matka Kateřina rozená Koláčková byla nejprve provdána za Jiřího Mrkvičku (ID945) rovněž našeho předka vzniká zde tzv. ztráta předků. Jak se to celé stalo je patrné z tohoto schéma. Jinak by její "ztracená matka" měla přiřazené ID 397.
Magdalena zřejmě celý život prožila v Rašovech, ale poslední léta života prožila zřejmě u dcery Anny v Hošťalovicích č.p.8.