Jiří Mareš

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

197

 
   
Bohužel, více se o Jiřím Marešovi nepodařilo zjistit. Jediná jistota je záznam o jeho sňatku, kde je též uvedeno, že byl sprostý voják, dnes bychom řekli vojín u slavného regimentu Vartenslöbe. Jedná se o známý pražský pluk č. 28, jehož majitelem byl v letech 1779-1798 hrabě Wilhelm von Wartensleben. V r. 1770 se doplňovacím okresem pluku stala Kutná Hora. V r. 1778 byl regiment nasazen na horním Labi v rámci války o dědictví bavorské. Za druhé koaliční války s Francii (1799-1801) byl pluk odeslán na italské bojiště. Protože se nepodařilo nají ani záznam o úmrtí Jiřího, je možné, že zahynul na některém bojišti v českém království nebo v Itálii.Na záznamu o úmrtí manželky v roce 1827 je však uveden jako domkář.