Františka Voženílková rozená Cvinkalová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

196

 
   
Jan Voženílek byl jediným potomkem Františky, protože krátce po jeho narození zemřela na souchotiny.