†Jan Kešner

 

Rodiště     Bydliště

ID

19

 
   
Jan, syn třenického kováře Josefa, byl havířem. Pokoušel jsem se zjistit, kde by mohl ve své době, co nejblíže k místu bydliště pracovat a proč opustil kovářské řemeslo, které bylo v rodině po několik generací. V roce 1862 byla zprovozněna železniční trať Praha - Plzeň. Nastal úpadek formanského řemesla a s tím i podpůrných profesí. Mezi nimi to byli i kováři, kteří prováděli opravy formanských vozů a překovávali koně. Zřejmě z tohoto důvodu Jan nepokračoval v kovářském řemesle. V roce 1845 byla v oblasti Zdic objevena ložiska železné rudy (hnědel, krevel a sférosiderit). Důlní díla byla stavěna v pásmu táhnoucímu se od Rudné u Prahy (nučická ruda) po Žebrák a Točník. Důl nejblíže položený k Třenicím je poblíž obce Hředle, vzdálené od Třenic asi 10 km. Jiný blíže položený důl jsem nenalezl. Proto předpokládám, že Jan mohl pracovat právě na tomto dole, který je dnes uzavřen.

Jan Kešner přežil svého syna Václava o devět měsíců. Umírá v Třenicích na zápal plic ve svých dvaašedesáti letech. Pochován byl v Cerhovicích.

Měl celkem 12 potomků. Všechny záznamy jsou na stránce syna Václava a obce Třenice
 
   

 

Fotografie z alba mé babičky Marie Šerákové, rozené Kešnerové, na které je Jan Kešner a jeho žena Barbora. Za nimi stojí zřejmě jejich synové. Za otcem předpokládám Václava a za matkou Jana Křtitele Kešnera. Je li tomu tak už nedokázal potvrdit ani můj otec Rudolf Šerák. Potvrdil hlavně to, že se jedná o Jana a Barboru Kešnerovou.