Ondřej Sýkora

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

183

 
   
Ondřej Sykora, stejně jako jeho otec i syn byl uhlířem. Ze záznamu o úmrtí je patrné, že byl uhlířem pod penzí, stejně jako jeho syn. To bylo na tehdejší dobu mimořádné.
Prvně se objevuje jeho jméno na záznamu o narození syna Matěje, kde je také uvedeno poprvé jeho povolání Carbonarius - uhlíř. Zcela jistě pálil dřevěné uhlí asi v brdských lesích.
S Kateřinou se ženil jako vdovec, po jeho první ženě jsem nepátral, ale podle záznamů o narození jeho prvních dětí Jana *1743, Václava *1747, Anežky *1748 a Marie *1750 se první manželka Ondřeje jmenovala Anna. Záznamy jsou na stránce Štítova .