Anna Prantnerová rozená Fišerová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

182

 
   
Více se mi o rodu Fišerů v Dobřívi nepodařilo dohledat.