Barbora Hochmonová rozená Wiltová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

180

 
   
Bohužel jsem nenalezl záznamy o narození a úmrtí Barbory. Jediný nalezený záznam o její osobě je záznam o jejím sňatku.