†Jan Zillich   

 

Rodiště     Bydliště

ID

173

 

Jana Zillich byl  panský kočí "z panství Zanensberg". To bude asi hlavní důvod, proč se nepodařilo objevit záznam o narození. A Zanensberg, či možná Sahnensberg jsem nikde neobjevil. Předpokládám, že jezdil ve službách svého pána, takže asi nebude možné dohledat i datum a místo sňatku ani kde je pochován.

Jeho příjmení je rovněž uváděno různě: 

  • Na záznamu o sňatku dcery: Zilch,
  • Na záznamu o úmrtí dcery Zilich
  • Na záznamu o narození  vnučky Josefy Cilih
  • Na záznamu o sňatku vnučky Josefy Zillich

Zde jsem použil poslední variantu, tedy Zillich, Zillichová