Jan Zima

 

Rodiště     Bydliště

ID

17

Jan Zima se přiženil do rodiny kováře Josefa Homolky do Teletína, kde spolu provozovali kovářské řemeslo. Záznam o úmrtí bude pravděpodobně v matrice Netvořice36. zatím nedigitalizováno. Rovněž je nutné v této matrice ověřit sňatek s Antonií Homolkovou  
   

 
   

 

   
 

 

 
   

 

 
   
 

321