†Kateřina Kešnerová rozená Hříbalová

 

Rodiště     Bydliště

ID

160

 

O Kateřině se mi podařilo zjistit pramálo. Že pocházela z Týčka je patrné ze záznamu o sňatku syna Tomáše.  Hledal jsem narození  1742- 1763 ale bezvýsledně. Je ale možné, že jsem se pro velmi špatný stav matriky mohl přehlédnout. Vše co jsem nalezl o Hříbalových je na stránce vesnice Týček.

 

Že matkou Kateřiny je Veronika je téměř jisté, neboť  zemřela až  10.3.1772 jako žena Havla Hříbala. a v záznamech o narození sourozenců Kateřiny je uváděna také pouze Veronika jako jejich matka:

  • Z Tejčka 29.11. 1756 pokřtěna Barbora; otec Havel Hříbal; matka Veruna

  • Z Tejčka 19.11.1760 pokřtěna Veronika; otec: Gallus (Havel) Hříbal; matka Veronika

  • Z Tejčka 3.10.1763 pokřtěna Eva; otec: Gallus (Havel) Hříbal; matka Veronika

Fotokopie záznamů o narození sourozenců Kateřiny jsou na stránce Týčka.

 Je záhadou, že jsem neobjevil ani záznam o úmrtí, ale lze předpokládat, že zemřela v Třenicích a byla pochována v Cerhovicích