†Kateřina Haurová rozená Vykoukalová

 

Rodiště     Bydliště

ID

150

 
   
Podařilo se mi objevit ještě bratra Kateřiny Vojtěcha *7.4.1735 a její další potomky, které porodila Vojtěchovi: Matěj * 21.2.1756; Vojtěch * 5.4.1758; Martin * 26.10.1759; Josef *7.3.1763; Marie *25.5.1768 [jako matka je uváděna Kateřina, ale rodem Staranská, zřejmě omyl zapisovatele] a Dorota *13.1.1775.

Všechny záznamy naleznete na stránce Čakovice, kde je i několik dalších záznamů s příjmením Vykoukal.

Většina zápisů uvádí příjmení s měkkým i "Wikoukal". Dovolil jsem si změnu podle současných pravidel na "Vykoukal".