Václav Blecha

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

1489

 
   
Podařilo se nalézt pouze záznam o Václavově sňatku s Dorotou. Protože se nenalezl záznam o narození dcery Máří Magdaleny, našeho předka, nelze jednoznačně tvrdit, že Dorota byla její matkou.

Václav měl s Dorotou ještě tato dítka: *10.12.1658 byl pokřtěn Tomáš; *18.9.1660 byla pokřtěna Anna; *6.8.1662 byl pokřtěn Kryštof;
*3.2.1664 byl pokřtěn Matěj.  Všechny záznamy jsou na stránce Skořic.