Ludmila Kokešová rozená Štěpánová

 

Rodiště     Bydliště

ID

138

 
   

Rok narození Ludmily je odvozen od data úmrtí a věku zesnulé:

1761-38= 1723

S Janem měla tyto potomky:

Veroniku, našeho předka *11.12.1744

Annu *22.5.1746 -†??.4.1747

Josefa * 11.3.1748

Ludmilu *11.1.1750 - †1.2.1772

Jana *23.5.1752

Martina *6.11.1754 - † 20.11.1754

Kateřinu *8.4.1756

Vojtěcha *17.4.1758 -†27.4.1758

Šimona *13.10 1759 - †9.2.1761

 

 

 
   

 
   

 

 
   
 

1200