† Marie Kešnerová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

1280

 
   
Prvotní záznamy jsou v cerhovické matrice narozených jejích synů. Krom Víta  Marie porodila další dva:  *9.6.1690 byl pokřtěn Jakub a *11.1.1693 byl pokřtěn Matěj.

Protože v záznamu o úmrtí není uveden věk zesnulé, nelze odvodit rok jejího narození. Ten je přibližně odvozen od data narození syna Matěje: 1693-18= 1675