Anna Novotná rozená Hlušičková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

114

 
   
Byli nalezeny tyto záznamy sourozenců: *28.3.1781 byl pokřtěn Václav; *6.12.1784 byla pokřtěna Kateřina.  
Nepodařilo se objevit záznam o sňatku i když oba snoubenci žili v Závratci. Podařilo se dohledat ještě tyto potomky: *4.9.1804 byl pokřtěn František. Zde je nutné podotknout, že se narodil v č.p.9. Další děti se narodily v č.p.15: *13.11.1810 se narodila a byla pokřtěna Marie Magdalena; dne *27.11.1813 se narodil a 28.11.1813 byl pokřtěn František. Záznamy jsou na stránce Závratec.