Václav Mračno [Mráček]

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

107

 
   
Na záznamu o sňatku je uváděn jako Václav Mračno. I na záznamu o narození je příjmení Mračno. Až později, je uváděno příjmení Mráček.   Nepodařilo nalézt ve svinčanských matrikách pro obec Jedousov záznam o narození. Záznam se podařilo objevit po pečlivém hledání ve Vilémovské matrice v obci . Otec Václava byl rovněž ovčák a to bylo stěhovavé povoláni. Byl ale uveden jako svobodný, nepodléhal vrchnosti. V seznamu svobodníků však uveden není.